Regulamin

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez Homelights. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Homelights. Homelights udostępnia tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie, Tobie, użytkownikowi, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień tutaj określonych.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub kupując od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków (Warunki), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i / lub jest dostępny za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników będących przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i / lub dostawcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami (Regulaminem) przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli te warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają warunkom świadczenia usług. W tej chwili możesz wyświetlić najnowszą wersję warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

ROZDZIAŁ 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i dałeś nam pozwolenie na bycie jedną z Twoich nieletnich osób pozostających na utrzymaniu pozwalają na korzystanie z tej strony. Nie wolno używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o niszczycielskim charakterze. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i (a) mogą obejmować transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu spełnienia i dostosowania do wymagań technicznych przyłączania sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania sieci. Użytkownik zgadza się nie powielać, nie powielać ani nie powielać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub Usługi ani żadnego kontaktu w witrynie internetowej ani żadnego kontaktu w witrynie, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas. kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać. Sekcje użyte w niniejszej umowie zostały zawarte wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na niniejsze Warunki ani w żaden inny sposób.

CZĘŚĆ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALIZACJA INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane ani wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez odniesienia do podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub aktualnych źródeł informacji. Każde poleganie na materiałach w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie jako odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 - ZMIANY USŁUGI I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i obrazy naszych produktów pojawiające się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że odwzorowanie kolorów na monitorze komputera będzie dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta produktu lub usługi w tej witrynie jest nieważna, jeśli jest zabroniona. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

CZĘŚĆ 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZENIA I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia z tym samym adresem rozliczeniowym i / lub wysyłkowym. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów. Zgadzasz się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

ROZDZIAŁ 7 - OPCJONALNE NARZĘDZIA

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani danych wejściowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takie, jakie są” i „dostępne” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich ani związanej z nimi. Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem tej witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i musisz upewnić się, że znasz i zatwierdzasz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich zewnętrznych dostawców. W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i / lub usługi są również objęte niniejszymi warunkami korzystania z usługi.

CZĘŚĆ 8 - LINKI OD OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich. Linki stron trzecich w tej witrynie mogą przekierowywać Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie uzasadniamy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Dokładnie przejrzyj i zrozum zasady i praktyki stron trzecich przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować do strony trzeciej.

CZĘŚĆ 9 - UWAGI, OPINIE I INNE UWAGI UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszego wniosku, przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (łącznie `` komentarze '') , zgadzasz się, że w dowolnym momencie bez ograniczeń edytujemy, kopiujemy, publikujemy, rozpowszechniamy, tłumaczymy i w inny sposób wykorzystujemy we wszelkich przesyłanych nam komentarzach. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; 2. zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na wszelkie uwagi. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe lub sprzeczne z intelektualnym należące do strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że twoje komentarze nie zawierają zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani że zawierają wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej witryny. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż siebie lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

CZĘŚĆ 10 - DANE OSOBOWE

Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyj na naszą stronę Polityka prywatności.

CZĘŚĆ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą być związane z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki produktów, czasem transportu i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są nieprawidłowe w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia wysłane). Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odnowienia nie ma zastosowania w Usłudze ani na żadnej powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabrania się korzystania z witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; b) żądanie od innych popełnienia czynów niezgodnych z prawem lub udziału w nich; c) naruszać jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; e) napastować, znęcać się, obrażać, krzywdzić, oczerniać, oczerniać, poniżać, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; f) podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; g) wysyłanie lub przesyłanie wirusów lub innych form złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn internetowych lub Internetu; h) zbierać lub przechowywać dane osobowe innych osób; i) spam, phish, pharm, pretense, spider, crawl lub scrape; j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać lub omijać funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ARTYKUŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne. Zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu na czas nieokreślony usunąć usługę lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wyraźnie zgadzasz się, że używasz lub nie możesz korzystać z usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) świadczone w stanie, w jakim się znajdują i są dostępne, do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji ani warunków. , wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnych okolicznościach Homelights, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, stażyści, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub inne wynikłe szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone zarobki, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), pełnej odpowiedzialności lub w inny sposób, które wynika z korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek usług lub produktów zakupionych za pośrednictwem usługi lub z jakiegokolwiek innego roszczenia w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju w wyniku użycia matrycy nst lub jakiekolwiek treści (lub produkty) opublikowane, przesłane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem usługi, nawet jeśli są poinformowane o ich możliwościach. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

CZĘŚĆ 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić homelights.nl i naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników wszelkie roszczenia lub pytania, w tym uzasadnione honoraria prawników, wniesione przez osobę trzecią w wyniku lub wynikające z naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których odnoszą się one przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

SEKCJA 15 - PODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie będzie ważne i nadmiernie wpływać na wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE

Obowiązki i zobowiązania stron, które powstały przed datą wygaśnięcia, zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy ze wszystkich zamiarów i celów. Niniejsze warunki świadczenia usług obowiązują do momentu rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny. Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie wywiążesz się lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszelkie należne kwoty do oraz z datą rozwiązania umowy; i / lub może w związku z tym odmówić dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, powiadomienia i propozycje ustne lub pisemne między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług). Wątpliwości w interpretacji niniejszych warunków świadczenia usług nie powinny być skierowane przeciwko redakcji.

ROZDZIAŁ 18 - ZMIANY W REGULAMINIE USŁUGI

W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

CZĘŚĆ 19 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Należy dodać pytania dotyczące Ogólnych Warunków [email protected] wysłane do nas.

SEKCJA 20 - VAT

Obowiązujący podatek obrotowy zostanie doliczony do zamówienia w przypadku przesyłek do mieszkańców, jeśli wymagają tego przepisy obowiązujące w Twojej okolicy.

ROZDZIAŁ 21 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ani homelights.nl, ani nasi dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, wtórne lub przypadkowe, w tym między innymi: utracone korzyści lub przychody, koszty towarów zastępczych, straty lub uszkodzenia towarów lub usług wynikające z użytkowania lub niemożności do korzystania z tej strony lub jakiegokolwiek produktu zakupionego od homelights.nl, wszelkie szkody wynikające z korzystania lub polegania na obecnych informacjach, nawet jeśli homelights.nl lub jego dostawcy zostali poinformowani o takiej możliwości.

SEKCJA 22 - OPŁATY CELNE

Jeśli miejsce docelowe znajduje się w krajach UE, takich jak Holandia, jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie opłaty celne lub brokerskie i nie musisz płacić żadnych opłat celnych. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, [email protected].

SEKCJA 23 - PROMOCJE

Korzystając z kodów kuponów, pamiętaj, że akceptujemy tylko jeden dostarczony kod. Kupony można wykorzystać tylko na przedmioty, które nie są objęte trwającą promocją. Czasami prowadzimy promocje, w których sponsorujemy darmowy prezent lub bezpłatną lampę, gdy zostanie osiągnięta określona minimalna wartość zamówienia. Oferujemy tylko jedną darmową żarówkę lub dajemy każdemu klientowi.

ROZDZIAŁ 24 - BŁĘDY W CENACH

Z powodu błędu ludzkiego nasza witryna może czasami podawać nieprawidłową cenę. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby te błędy się nie zdarzały, strona homelights.nl nie może obiecać, że nie będzie nieprawidłowej wyceny. W przypadku znalezienia błędu poinformujemy o tym klienta przed złożeniem zamówienia. W tym czasie klient ma możliwość złożenia zamówienia z poprawnymi cenami lub całkowitego anulowania zamówienia. homelights.nl dokłada wszelkich starań, aby informacje były rzetelne; Nie gwarantujemy jednak poprawności, kompletności ani rzetelności informacji, które pojawiają się w serwisie. Witryna może zawierać błędy i pominięcia dotyczące opisu produktów, cen i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania lub aktualizowania wszelkich błędów lub przeoczeń oraz do zmiany informacji według własnego uznania bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania zamówienia na produkt w przypadku błędu lub pominięcia w opisie takiego produktu, w tym błędnych informacji cenowych, czy to z powodu błędu typograficznego, błędu w informacjach podanych przez nas dostawców lub w inny sposób.

SEKCJA 25 - ZAMÓWIENIA ANULOWANE

Możesz anulować zamówienie, które nie zostało wysłane w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, chyba że jest to zamówienie specjalne lub produkt niestandardowy. Zastrzegamy sobie prawo do odliczenia minimalnej opłaty za anulowanie w wysokości 25% w przypadku zamówień anulowanych po 24 godzinach. Wszystkie odwołania muszą być dokonane na piśmie i do naszego  [email protected] zostaną wysłane i potwierdzone przez nas. Zamówienia, które zostały już wysłane, nie mogą zostać anulowane. Jeśli zamówienie zostało wysłane i chcesz anulować zamówienie, jesteś odpowiedzialny za wszelkie koszty wysyłki zwrotnej.

CZĘŚĆ 26 - Modele europejsko - amerykańskie

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości obsługi naszych produktów. W pewnych okolicznościach możemy wysłać produkt, który zawiera napięcie 220 V zamiast napięcia 110 V. Pomimo tego, że zamówiłeś model 110V, czasami taka wersja nie jest dostępna. Powodem tego jest fakt, że niektóre lampy są produkowane na rynek światowy. Absolutnie potrzebujesz urządzenia, które podaje 220 V przy napięciu 110 V w USA. Obejmuje pełny zakres napięcia i jest bezpieczny w użyciu. Wtyczki: Czasami konieczne jest wysłanie lamp z wtyczką UE do krajów spoza Unii Europejskiej. W takich przypadkach adapter jest dostarczany bezpłatnie.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z Regulaminem, skontaktuj się z nami [email protected].