Villkor och bestämmelser

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Homelights. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Homelights. Homelights tillhandahåller den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga på den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor (villkor), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som finns tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och/eller innehållsbidragare.

Vänligen läs dessa villkor (Villkor) noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda någon av dess tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter det att ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR NÄTBUTIKEN

Genom att godkänna dessa villkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins, eller att du är myndig i din stat eller provins och att du har gett oss tillåtelse att använda dina minderåriga anhöriga för att använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt). Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. En överträdelse eller ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka service till vem som helst. Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och kan inkludera a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att uppfylla och anpassa sig till de tekniska kraven i anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsdata krypteras alltid under nätverksöverföringar. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, använda eller återge någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja. De rubriker som används i detta avtal ingår endast för enkelhetens skull och påverkar inte dessa villkor eller på något annat sätt.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om den information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan hänvisning till primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Varje användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi är inte skyldiga att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller delar eller innehåll i den) när som helst utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller uppsägning av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy. Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt återge färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av en färg är korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av de produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna. Vi garanterar inte att kvaliteten på de produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vårt eget gottfinnande verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

SECTION 7 – OPTIONAL TOOLS

We may provide you with access to third-party tools over which we have no control or input. You acknowledge and agree that we provide access to such tools "as is" and "available" without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We are not liable for or in connection with your use of optional third-party tools. Any use by you of optional tools provided through the site is entirely at your own risk and discretion and you must ensure that you are familiar with and agree to the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s). We may also offer new services and/or features through the website (including releasing new tools and resources) in the future. These new features and/or services are also subject to these terms of service.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Vi ansvarar inte för skador eller skadestånd i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Kontrollera noggrant och förstå tredje parters policy och praxis innan du gör en transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till den tredje parten.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA KOMMENTARER

Om du begär vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt kallade "kommentarer") , samtycker du till att vi när som helst utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i alla kommentarer du skickar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla alla kommentarer konfidentiella; 2. betala ersättning för alla kommentarer; eller (3) svara på alla kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer som olagligt, kränkande, hotfullt, ärekränkande, förtalande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot immateriella rättigheter som ägs av någon part eller mot dessa användarvillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller att ditt datavirus eller annan skadlig kod på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller någon tredje part när det gäller ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du gör och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för de kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

När du lämnar personlig information via butiken regleras detta av vår sekretesspolicy. Om du vill veta mer detaljer om den kan du läsa vår Privacy Policy sida.

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan förvarning (även efter att du har skickat din beställning). skickas). Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning prisinformation, såvida inte lagen kräver det. Inget specificerat uppdaterings- eller förnyelsedatum får tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats för att ange att någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver andra förbud som anges i villkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i olagliga syften; b) uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, bestämmelser, lagar eller lokala förordningar; d) göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, trakassera eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; f) lämna in falsk eller vilseledande information; g) ladda upp eller överföra virus eller andra former av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, h) samla in eller behålla andras personuppgifter, i) spam, phish, pharm, pretention, spindel, crawl eller skrapning, j) i något obscent eller omoraliskt syfte, eller k) störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

ARTIKEL 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag. , uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke överträdelse.

Under inga omständigheter ska Homelights, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffskadestånd, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, dataförlust, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är fråga om avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon av tjänsterna eller produkter som köpts via tjänsten, eller för något annat anspråk på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av die nst eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om man är medveten om deras förmåga. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador i sådana stater eller jurisdiktioner är vårt ansvar begränsat till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla homelights.nl och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller frågor, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av en tredje part som uppstår på grund av eller som uppstår på grund av din överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller rättigheter för någon tredje part.

AVSNITT 15 - SÄLJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och påverka verkställbarheten av andra återstående bestämmelser odelat.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och åtaganden som uppkommit före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal. Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller om du inte längre använder vår webbplats. Om du enligt vårt eget gottfinnande misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats, med att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan därför neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren). Tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot redaktörerna.

AVSNITT 18 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

AVSNITT 19 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om villkoren ska skickas till oss på [email protected].

AVSNITT 20 - MOMS

Tillämplig moms kommer att läggas till din beställning för leveranser till invånare om det krävs enligt lag i ditt område.

AVSNITT 21 - ANSVARSFRIHET

Varken homelights.nl eller våra leverantörer ska vara ansvariga för indirekta, särskilda, följd- eller tillfälliga skador, inklusive men inte begränsat till: förlorad vinst eller intäkter, kostnader för ersättningsvaror, förlust eller skada på varor eller tjänster som uppstår genom användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller någon produkt som köpts från homelights.nl, skada som ett resultat av att använda eller förlita sig på den tillhandahållna informationen, även om homelights.nl eller dess leverantörer har blivit informerade om möjligheten till detta.

AVSNITT 22 - TULLAVGIFTER

Vi ansvarar för 20 % av alla tull- eller förmedlingsavgifter. Om du är osäker kan du kontakta oss via e-post, [email protected] .

AVSNITT 23 - KAMPANJER

När du använder kupongkoder ska du notera att vi endast accepterar en kod som tillhandahålls. Kuponger kan endast tillämpas på varor som inte ingår i en pågående kampanj. Vi genomför ibland kampanjer där vi sponsrar en gratis gåva eller en gratis lampa när ett visst beställningsminimum är uppfyllt. Vi erbjuder endast en gratis lampa eller gåva per kund.

AVSNITT 24 - PRISFEL

På grund av mänskliga fel kan vår webbplats ibland ange ett felaktigt pris. Även om vi gör allt vi kan för att se till att dessa fel inte inträffar, kan homelights.nl inte lova att det inte kommer att förekomma några felaktiga prisangivelser. Om ett fel upptäcks kommer vi att meddela kunden innan beställningen görs. Då har kunden möjlighet att lägga beställningen med de korrekta priserna eller att avbryta sin beställning helt och hållet. homelights.nl gör allt för att tillhandahålla tillförlitlig information, men vi kan inte garantera att informationen på webbplatsen är korrekt, fullständig eller tillförlitlig. Webbplatsen kan innehålla fel och utelämnanden när det gäller produktbeskrivning, priser och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eller uppdatera eventuella fel eller utelämnanden och att ändra information efter eget gottfinnande utan förvarning. Vi förbehåller oss också rätten att annullera en beställning av en produkt om det finns fel eller brister i beskrivningen av en sådan produkt, inklusive felaktig prisinformation, oavsett om det beror på ett skrivfel, ett fel i information som vi fått från leverantörer eller på annat sätt.

AVSNITT 25 - ANNULLERADE BESTÄLLNINGAR

u kan avbryta en beställning som inte har skickats inom 24 timmar efter att beställningen gjordes, såvida det inte är en specialbeställning eller anpassad produkt. Vi förbehåller oss rätten att dra av en minsta avbeställningsavgift på 25 % för beställningar som avbryts efter 24 timmar. Alla avbokningar måste göras skriftligen och skickas till vår [email protected] och bekräftas av oss. Beställningar som redan har skickats kan inte annulleras. Om en beställning har skickats och du vill avbryta beställningen är du ansvarig för eventuella returfraktkostnader.

AVSNITT 26 - Europeiska och amerikanska modeller

Vi har åtagit oss att erbjuda en förstklassig kundupplevelse med våra produkter. Under vissa omständigheter kan det hända att vi skickar en produkt som anger spänningen 220V i stället för 110V. Trots att du beställde 110V-modellen finns det ibland ingen sådan version tillgänglig. Anledningen till detta är att vissa lampor tillverkas för den globala marknaden. Du behöver absolut din armatur som anger 220V vid 110V amerikansk spänning. Den täcker hela spänningsområdet och är säker att använda. Kontakter: Ibland är det nödvändigt att skicka lampor med en EU-sticka till länder utanför Europeiska unionen. I sådana fall tillhandahålls en adapter utan kostnad.

ARTIKEL 27 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien.

Om du har problem med villkoren kan du kontakta oss på följande adress:[email protected].

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy

Sign in

Megamenu

Din varukorg

Din varukorg är tom.