Regulamin

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Homelights. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Homelights. Homelights udostępnia tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując cokolwiek od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków (Regulamin), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub twórcami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków (Regulamin) przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z jej usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają regulaminowi. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

CZĘŚĆ 1 – WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczasz, że jesteś w wieku co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na używanie którykolwiek z Twoich nieletnich członków rodziny do korzystania z tej witryny. Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

CZĘŚĆ 2 – WARUNKI I WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu spełnienia i dostosowania do wymagań technicznych przyłączania sieci lub urządzeń. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transferów sieciowych. Zgadzasz się nie powielać, powielać, używać ani reprodukować żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej lub żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać. Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na niniejsze Warunki ani w żaden inny sposób.

CZĘŚĆ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani ich używać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez odniesienia do podstawowych, dokładniejszych, kompletnych lub aktualnych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i mają wyłącznie charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i wizerunki naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta na jakikolwiek produkt lub usługę na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

CZĘŚĆ 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I RACHUNKU

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów. Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani danych wejściowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „dostępne” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za ani w związku z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi udostępnianych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Musisz upewnić się, że znasz i zgadzasz się z warunkami, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. Możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów) w przyszłości. Te nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym warunkom świadczenia usług.

CZĘŚĆ 8 – ŁĄCZA DO OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały od stron trzecich. Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe jakiejkolwiek strony trzeciej ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi jakiejkolwiek strony trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody w związku z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku ze stronami internetowymi osób trzecich. Proszę dokładnie sprawdzić i zrozumieć zasady i praktyki stron trzecich przed dokonaniem transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE UWAGI

Jeśli zażądasz określonych wpisów (na przykład wpisów do konkursu) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze” ), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w komentarzach, które nam przesyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; 2. zapłacić rekompensatę za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznamy według naszego wyłącznego uznania za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne lub naruszające własność intelektualną należącą do którejkolwiek ze stron lub tych Warunki usługi. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani że wirus komputerowy lub inne złośliwe oprogramowanie może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inne osoby lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze opublikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE

Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu reguluje nasza polityka prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyj na naszą stronę Polityka prywatności.

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu w naszej witrynie lub w Usłudze mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są nieprawidłowe w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). . Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odnowienia nie może być stosowana w Usłudze ani na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej w celu wskazania, że jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – ZABRONIONE UŻYCIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach, zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; b) nakłaniać innych do wykonywania lub uczestniczenia w czynach niezgodnych z prawem; c) naruszać międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; d) naruszać lub naruszać naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; e) nękanie, maltretowanie, obrażanie, krzywdzenie, oszczerstwo, pomówienie, dyskredytowanie, nękać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) podawać nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje; g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innych form złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystywany w jakikolwiek sposób, który wpływa na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; h) zbierać lub przechowywać dane osobowe innych osób; i) spam, phishing, pharm, udawanie, pająk, crawl lub scrape; j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne. Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju., wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku Homelights, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, stażyści, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wynikowe szkody wtórne wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, czy to wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej, które wynikają z Twojego korzystanie z którejkolwiek z usług lub produktów zakupionych za pośrednictwem usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub wszelkiego rodzaju uszkodzeń wynikających z użycia wykrojnika nst lub jakiekolwiek treści (lub produkty) publikowane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli są świadome swoich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić homelights.nl i naszą firmę macierzystą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub pytaniami, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, poniesione przez osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw jakiejkolwiek strony trzeciej.

SEKCJA 15 – ZBYWALNOŚĆ

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy dla wszystkich celów. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub nie korzystasz już z naszej witryny. Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do oraz z datą wypowiedzenia; i/lub może w związku z tym odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 – CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, powiadomienia i propozycje , ustnie lub pisemnie, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług). Niejasności w interpretacji niniejszych warunków korzystania z usługi nie powinny być interpretowane na niekorzyść redakcji.

SEKCJA 18 – ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI

Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 19 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres [email protected].

SEKCJA 20 – VAT

Obowiązujący podatek VAT zostanie dodany do Twojego zamówienia za przesyłki do mieszkańców, jeśli jest to wymagane przez prawo w Twojej okolicy.

SEKCJA 21 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ani homelights.nl, ani nasi dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, wynikowe lub przypadkowe szkody, w tym między innymi: utracone zyski lub przychody, koszty wymiany towarów, utratę lub uszkodzenie towarów lub usług wynikające z użytkowania lub niemożności korzystać z tej strony lub jakiegokolwiek produktu zakupionego od homelights.nl, uszkodzeń w wyniku korzystania lub polegania na dostarczonych informacjach, nawet jeśli homelights.nl lub jego dostawcy zostali poinformowani o możliwości takiego działania.

SEKCJA 22 - OPŁATY CELNE

Jesteśmy odpowiedzialni za 20% wszelkich opłat celnych lub pośrednictwa. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z nami przez e-mail, [email protected] .

SEKCJA 23 – PROMOCJE

W przypadku korzystania z kodów kuponów należy pamiętać, że akceptujemy tylko jeden podany kod. Kupony można zastosować tylko do przedmiotów, które nie są częścią trwającej promocji. Czasami organizujemy promocje, w ramach których sponsorujemy darmowy prezent lub darmową lampę, gdy spełnione jest określone minimum zamówienia. Oferujemy tylko jedną bezpłatną lampę lub dajemy na klienta.

SEKCJA 24 – BŁĘDY CEN

Z powodu błędu ludzkiego nasza witryna może czasami podawać nieprawidłową cenę. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby te błędy się nie zdarzały, homelights.nl nie może obiecać, że nie będzie błędnych cen. W przypadku wykrycia błędu, powiadomimy klienta przed złożeniem zamówienia. W tym czasie klient ma możliwość złożenia zamówienia z prawidłowymi cenami lub całkowitego anulowania zamówienia. homelights.nl dokłada wszelkich starań, aby udzielać rzetelnych informacji; Nie gwarantujemy jednak dokładności, kompletności ani wiarygodności informacji pojawiających się na stronie. Serwis może zawierać błędy i pominięcia w opisie produktu, cenie i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania lub aktualizowania wszelkich błędów lub pominięć oraz do zmiany informacji według własnego uznania bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania zamówienia na dowolny produkt w przypadku wystąpienia błędu lub pominięcia w opisie takiego produktu, w tym niedokładnych informacji cenowych, czy to z powodu błędu typograficznego, błędu w informacjach pobranych od nas od dostawców, lub w przeciwnym wypadku.

SEKCJA 25 – ANULOWANE ZAMÓWIENIA

Możesz anulować zamówienie, które nie zostało wysłane w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, chyba że jest to zamówienie specjalne lub produkt niestandardowy. Zastrzegamy sobie prawo do odliczenia minimalnej opłaty za anulowanie w wysokości 25% w przypadku zamówień anulowanych po 24 godzinach. Wszystkie odwołania muszą być dokonane na piśmie i przesłane na nasz [email protected] i potwierdzone przez nas. Zamówienia, które zostały już wysłane, nie mogą być anulowane. Jeśli zamówienie zostało wysłane i chcesz je anulować, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie koszty wysyłki zwrotnej.

CZĘŚĆ 26 – Modele europejskie – amerykańskie

Dążymy do zapewnienia klientom najwyższej jakości obsługi naszych produktów. W pewnych okolicznościach możemy wysłać produkt o napięciu 220V zamiast 110V. Pomimo tego, że zamówiłeś model 110V, czasami nie ma takiej wersji. Powodem tego jest fakt, że niektóre lampy produkowane są na rynek światowy. Bezwzględnie potrzebujesz urządzenia, które podaje napięcie 220 V przy napięciu 110 V w USA. Obejmuje pełny zakres napięcia i jest bezpieczny w użyciu. Wtyczki: Czasami konieczne jest wysłanie lamp z wtyczką UE do krajów spoza Unii Europejskiej. W takich przypadkach adapter jest dostarczany bezpłatnie.

ARTYKUŁ 27 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy użytkownikowi Usługi, podlegają prawu Wielkiej Brytanii i zgodnie z nim będą interpretowane.

Jeśli masz problemy z Regulaminem, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Używamy plików cookie, aby spersonalizować Twoje wrażenia. Kontynuując odwiedzanie tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Wpisz się

Megamenu

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.