Copyright Melding

HomeLights respecteert intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien, ontwerpen en handelsgeheimen. Onze producten en afbeeldingen worden voornamelijk geleverd door leveranciers en merkeigenaren, en we hechten veel waarde aan de bescherming van hun intellectuele eigendom. Hoewel we alles in het werk stellen om de legaliteit van alle producten en afbeeldingen te garanderen, kan het grote aantal items leiden tot onopzettelijke omissies.

Als u een eigenaar van intellectueel eigendom of een gemachtigde vertegenwoordiger bent en van mening bent dat een product dat op onze website wordt aangeboden inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten of handelsmerkrechten, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Wij verbinden ons ertoe maatregelen te nemen om de legitieme rechten van eigenaars van intellectuele eigendommen te beschermen.

Als u van mening bent dat een product of dienst op onze website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendoms- of handelsmerkrechten, stuur ons dan de volgende informatie via e-mail op [email protected]

Als u een auteursrecht- of handelsmerkklacht wilt indienen, dient u ons de volgende informatie te verstrekken:

1.Bewijs van uw identiteit, waaruit blijkt dat u de rechtmatige eigenaar bent of een geautoriseerde vertegenwoordiger van het vermeende inbreukmakende product of beeld.

2.Een gedetailleerde beschrijving van het vermeende inbreukmakende werk of materiaal, samen met de locatie ervan op onze website (product URL).

3.Voldoende informatie zodat wij contact met u kunnen opnemen, zoals uw adres, telefoonnummer of e-mailadres.

4.Uw verklaring, waarin u uiting geeft aan uw oprechte overtuiging dat het betwiste gebruik ongeoorloofd is door de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendom, zijn agent of de wet.

5.Identificatie van het intellectuele eigendom waarvan beweerd wordt dat het geschonden is op onze website (bijv. "XYZ Copyright," "ABC Trademark, Registered No. 123456, Registered 1/1/04"). In het geval van inbreuk op het handelsmerk, geef dan het registratienummer van het handelsmerk of een link naar het eerste publicatieplatform, de URL van het inbreukmakende werk/afbeelding, en/of ander bewijs van uw eigendom of autorisatie om het handelsmerk te gebruiken.

6.Uw verklaring, waarin u verklaart dat de bovenstaande informatie en kennisgeving juist zijn, en, op straffe van meineed, dat u de rechtmatige eigenaar bent van het intellectuele eigendom of een gemachtigde vertegenwoordiger die optreedt namens het vermeende exclusieve recht waarop inbreuk wordt gemaakt.

Opmerking:

Ons e-mailadres, [email protected], is uitsluitend bedoeld voor het afhandelen van klachten met betrekking tot auteursrechten. Dit e-mailadres accepteert geen ongerelateerde vragen. Als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. We zullen onmiddellijk reageren om de rechten van eigenaars te beschermen en eventuele problemen met betrekking tot vermeende geschillen over intellectueel eigendom op te lossen.

We moedigen eerlijke en oprechte klachten aan en we nemen elke klacht serieus. Houd er rekening mee dat het sturen van een valse inbreukmelding kan leiden tot juridische gevolgen, waaronder schadevergoeding en advocaatkosten. Als u niet zeker weet of het materiaal in kwestie inbreukmakend is, raadpleeg dan eerst uw juridisch adviseur voordat u een melding bij ons indient. Wij waarderen uw inzet voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en zijn bereid om met u samen te werken om een wettige bescherming te garanderen.

Inloggen

Megamenu

Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.