Disclaimer Voor Product&Bedrijf

Homelights.nl garandeert, verklaart of garandeert niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Homelights.nl garandeert niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen om de dienst te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'as is' en 'as available' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van handelsbaarheid, koopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn homelights.nl onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enige schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, bijzondere of daaruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking gederfde winsten, gederfde inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) , strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst , verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximaal toegestane mate van de wet.

Noch homelights.nl noch onze leveranciers zijn aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, gevolg- of incidentele schade, waaronder, zonder beperking: gederfde winsten of inkomsten, kosten van vervangende goederen, verlies of schade aan goederen of diensten die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om deze site te gebruiken of een product dat bij homelights.nl is gekocht, schade als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de aanwezige informatie , zelfs indien homelights.nl of haar leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van deze.

Als je vragen hebt over de Disclaimer voor Product&Bedrijf, neem dan contact met ons op [email protected]

Inloggen

Megamenu

Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.