Pravidla a podmínky

PŘEHLED

Tento web provozuje společnost Homelights. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na Homelights. Homelights poskytuje tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na tomto webu vám, uživateli, s výhradou vašeho souhlasu se všemi zde uvedenými podmínkami, zásadami a upozorněními.

Navštěvováním našeho webu a / nebo nákupem od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami (Podmínky), včetně dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a / nebo je k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů bez omezení, kterými jsou prohlížeče, dodavatelé, zákazníci, prodejci a / nebo přispěvatelé obsahu.

Před použitím našeho webu si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky (podmínky). Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web nebo používat jakékoli služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se vztahují také podmínky služby. Na této stránce si můžete zobrazit nejnovější verzi podmínek služby v tuto chvíli. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Souhlasem s těmito podmínkami vyjadřujete, že dosáhnete minimálního věku plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že jste plnoletý ve vašem státě nebo provincii bydliště a že jste nám dali souhlas být jedním z vašich nezletilých rodinných příslušníků. vám umožní používat tento web. Nesmíte používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům nebo porušovat jakékoli zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně autorských práv). Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy. Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli. Berete na vědomí, že váš obsah (kromě informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a (a) může zahrnovat přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem splnění a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu sítí vždy šifrovány. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat nebo duplikovat žádnou část Služby, používání Služby nebo Služby nebo jakýkoli kontakt na webu nebo jakýkoli kontakt na webu, přes který je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu od nás. kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat. Části použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro přehlednost a nemají vliv na tyto podmínky ani jinak.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUALIZACE INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být používán nebo používán jako jediný základ pro rozhodování bez odkazu na primární, přesnější, úplnější nebo včasné zdroje informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko. Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nemusí být nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah tohoto webu, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění změnit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah). Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli změny, změny cen, pozastavení nebo ukončení Služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásadami vracení. Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji reprodukovali barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že barevná reprodukce monitoru vašeho počítače bude přesná. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka produktu nebo služby na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána. Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných vámi zakoupených nebo získaných materiálů splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACE A ÚČETNÍ INFORMACE

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky využívající stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla uvedeného v době zadání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního uvážení zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory. Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu ani vstup. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Neneseme žádnou odpovědnost za vaše používání volitelných nástrojů třetích stran ani s nimi nesouvisí. Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím této stránky je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a vy musíte zajistit, abyste se seznámili a schválili podmínky, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovatelem) třetí strany. Můžeme také v budoucnu prostřednictvím webu nabídnout nové služby nebo funkce (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se vztahují také tyto podmínky služby.

ODDÍL 8 - ODKAZY OD TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran. Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a neodůvodňujeme a nemáme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby poskytované třetími stranami. Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody v souvislosti s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce pečlivě zkontrolujte a pochopte zásady a postupy třetích stran. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.

ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE, Zpětná vazba a další komentáře od uživatelů

Pokud na naši žádost zadáte určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez vašeho požadavku, zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiný materiál, online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně, `` komentáře``) , souhlasíte s tím, že kdykoli bez omezení upravujeme, kopírujeme, publikujeme, distribuujeme, překládáme a jinak používáme jakékoli komentáře, které nám pošlete. Jsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrně jakékoli Komentáře; 2. zaplatit náhradu škody za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat jakýkoli obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak urážlivý nebo v rozporu s intelektuálním vlastněná stranou nebo těmito podmínkami služby. Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporušují žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře neobsahují pomlouvačné nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály nebo že obsahují počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než vy sami, nebo jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od vás nebo od jakékoli třetí strany.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více podrobností, podívejte se na naši stránku Zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, PŘESNOSTI A OMISE

Na našem webu nebo ve Službě se čas od času mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, propagacemi, nabídkami, náklady na dopravu produktů, časy přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co zadáte objednávku). odesláno). Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu není použito žádné konkrétní datum aktualizace nebo obnovení, které by naznačovalo, že jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů stanovených v Obchodních podmínkách máte zakázáno používat web nebo jakýkoli jeho obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; b) požádání ostatních, aby se dopustili protiprávních činů nebo se jich účastnili; c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, pomlouvat, omezovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; g) nahrávání nebo přenos virů nebo jiných forem škodlivého kódu, které budou nebo mohou být použity jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo udržovat osobní údaje ostatních; i) spam, phish, pharm, pretvárka, spider, crawl nebo scrape; j) za jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) narušit nebo obejít bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ČLÁNEK 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat použitím služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že můžeme službu čas od času na dobu neurčitou odstranit nebo ji kdykoli bez upozornění zrušit. Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo její nemožnost je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby poskytované prostřednictvím služby jsou (s výjimkou výslovně uvedených) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu. , výslovné nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.

Za žádných okolností nebudou Homelights, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, stážisté, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědni za jakékoli škody, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní nebo z toho výsledné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých zisků, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, které vyplývá z vašeho používání jakékoli ze služeb nebo produktů zakoupených prostřednictvím služby nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli chyb nebo opomenutí jakéhokoli obsahu nebo jakákoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu v důsledku použití matrice První nebo jakýkoli obsah (nebo produkt) zveřejněný, přenesený nebo jinak zpřístupněný prostřednictvím služby, i když je informován o jejich schopnostech. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody v těchto státech nebo jurisdikcích, je naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit společnost homelights.nl a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance jakýkoli nárok nebo otázka, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, učiněná třetí stranou v důsledku nebo z důvodu vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - PŘEDLOŽITELNOST

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby shledáno protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, takové rozhodnutí nebude platné. a nepřiměřeně ovlivnit proveditelnost dalších zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a povinnosti stran, které vznikly před datem ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy ze všech důvodů a účelů. Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby, nebo když přestanete naše stránky používat. Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek služby nebo máme podezření, že jste to neudělali, můžeme také tuto dohodu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy zůstanete odpovědní za všechny částky splatné do výše as datem ukončení; a / nebo vám proto může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA

Naše nevyužití nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek služby nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo ve vztahu ke Službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, upozornění a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakékoli předchozí verze podmínek služby). Nejistoty ve výkladu těchto podmínek služby by neměly být vzaty proti editorům.

ODDÍL 18 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše pokračující používání nebo přístup na náš web nebo ke Službě po zveřejnění změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 19 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Měly by být přidány dotazy týkající se všeobecných podmínek [email protected] poslal nám.

ODDÍL 20 - DPH

Pokud to vyžadují zákony ve vaší oblasti, k vaší objednávce u zásilek rezidentům bude přidána příslušná daň z prodeje.

ODDÍL 21 - ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Ani homelights.nl ani naši dodavatelé neodpovídají za žádné nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody, mimo jiné: ušlý zisk nebo výnosy, náklady na náhradní zboží, ztrátu nebo poškození zboží nebo služeb v důsledku použití nebo nemožnosti používat tento web nebo jakýkoli produkt zakoupený od homelights.nl, jakákoli poškození vyplývající z použití nebo spoléhání se na přítomné informace, i když byl homelights.nl nebo jeho dodavatelé upozorněni na možnost tohoto.

ODDÍL 22 - CELNÍ POPLATKY

V souladu s nejnovějším nařízením, pokud se vaše destinace nachází v zemích EU, jako je Nizozemsko, jsme zodpovědní za jakékoli celní nebo makléřské poplatky a nemusíte platit žádné celní poplatky. Pokud si tím neníte jisti, kontaktujte nás e-mailem, [email protected].

ODDÍL 23 - AKCE

Při používání kupónových kódů mějte na paměti, že přijímáme pouze jeden poskytnutý kód. Kupóny lze použít pouze na položky, které nejsou součástí probíhající propagace. Někdy pořádáme propagační akce, kde sponzorujeme dárek zdarma nebo lampu zdarma, když je splněna určitá minimální hodnota objednávky. Nabízíme pouze jednu žárovku zdarma nebo dárek na zákazníka.

ODDÍL 24 - CHYBY CENY

Z důvodu lidské chyby může naše stránka občas uvést nesprávnou cenu. I když se snažíme zajistit, aby k těmto chybám nedocházelo, homelights.nl nemůže slíbit, že nedojde k nesprávnému stanovení cen. V případě zjištění chyby upozorníme zákazníka před zadáním objednávky. V té době má zákazník možnost zadat objednávku se správnými cenami nebo objednávku úplně zrušit. homelights.nl vynakládá veškeré úsilí, aby poskytoval spolehlivé informace; Nezaručujeme však správnost, úplnost nebo spolehlivost informací, které se objevují na webových stránkách. Web může obsahovat chyby a opomenutí týkající se popisu produktu, cen a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit nebo aktualizovat jakékoli chyby nebo opomenutí a změnit informace, které považujeme za vhodné, bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si také právo zrušit objednávku produktu v případě chyby nebo opomenutí v popisu takového produktu, včetně nesprávných informací o cenách, ať už kvůli typografické chybě, chybě v informacích poskytovaných našimi dodavatelů nebo jinak.

ODDÍL 25 - ZRUŠENÉ OBJEDNÁVKY

Objednávku, která nebyla odeslána, můžete zrušit do 24 hodin od zadání objednávky, pokud se nejedná o speciální objednávku nebo produkt na míru. Vyhrazujeme si právo odečíst minimální storno poplatek 25% u objednávek zrušených po 24 hodinách. Všechna zrušení musí být učiněna písemně a na naši adresu  [email protected] budou zaslány a potvrzeny námi. Objednávky, které již byly odeslány, nelze zrušit. Pokud byla objednávka odeslána a chcete ji zrušit, jste odpovědní za případné náklady na vrácení zboží.

ODDÍL 26 - Evropsko-americké modely

Zavázali jsme se poskytovat našim zákazníkům prvotřídní zákaznickou zkušenost. Za určitých okolností můžeme dodat produkt, který uvádí napětí 220V místo napětí 110V. Navzdory tomu, že jste si objednali model 110V, někdy taková verze není k dispozici. Důvodem je skutečnost, že některé žárovky jsou vyráběny pro globální trh. Absolutně potřebujete vaše zařízení, které uvádí 220 V při 110 V napětí v USA. Pokrývá celý rozsah napětí a jeho použití je bezpečné. Zástrčky: Někdy je nutné zasílat lampy se zástrčkou EU do zemí mimo Evropskou unii. V takových případech je adaptér dodáván zdarma.

Pokud máte nějaké problémy s podmínkami, kontaktujte nás [email protected].