Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies

Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies
Zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané HomeLights jsou zpracovávány přesně a řádně zabezpečeny. Nakupujete na HomeLights v zabezpečeném prostředí, pro které byl přijat certifikát SSL. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů (Wbp) a obecného nařízení o zpracování údajů (AVG).

Shromažďování a používání údajů je omezeno na to, co je nezbytné k zajištění požadované úrovně služeb nebo k přípravě nebo provedení dohod. Abychom mohli zpracovat a doručit objednávku prostřednictvím našeho internetového obchodu, odpovídat na otázky a určit vítěze akce, jsou vyžadovány údaje o jménu a adrese, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební údaje. U obchodní objednávky to může zahrnovat také název společnosti, DIČ a heslo. Údaje, které nám jsou zasílány e-mailem, kontaktním formulářem, kanály sociálních médií nebo chatovací zprávou nebo které nám jsou předány při zveřejnění recenze nebo účasti v soutěži, se také používají při zpracování osobních údajů.

Poskytování osobních údajů třetím stranám
Vaše údaje budou třetím stranám poskytnuty pouze po vašem předchozím souhlasu (pokud to nevyžaduje zákon) a nikdy nebudou prodány. Vaše osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze v případě, že je to nutné k doručení vaší objednávky nebo z daňových důvodů.
Ke zpracování vaší objednávky jsou osobní údaje předávány doručovacím službám, poskytovatelům platebních služeb, kontrolním platformám pro webové obchody, poskytovatelům hostingu a vývojářům webových stránek.
Druhý důvod znamená, že správu prodeje (například faktury s osobními údaji) kontroluje správní úřad. Záznamy o prodeji webového obchodu musí být uchovávány po dobu 7 let (článek 52 zákona o státních daních), což znamená, že doba uchovávání osobních údajů požadovaných pro záznamy o prodeji je také 7 let. Další osobní údaje se neukládají déle, než je nutné. Společnost HomeLights uzavřela dohodu o zpracování s třetími stranami, která vylučuje, že získané osobní údaje mohou být zpracovávány pro vlastní účely. Společnost HomeLights nemůže zaručit, že s osobními údaji budou třetí strany zacházet spolehlivě a bezpečně. Před použitím těchto webových stránek si můžete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran na jejich webových stránkách.

Soubory cookie
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou do počítače umístěny stránkou webové stránky. Společnost HomeLights používá soubory cookie k optimalizaci funkčnosti určitých stránek webu. Soubory cookie se také používají k zapamatování vašich nastavení a předvoleb, abychom vám při vaší příští návštěvě mohli sloužit ještě lépe.

Cookie od americké společnosti Google se umisťuje prostřednictvím našich webových stránek jako součást služby „Analytics“.

Tuto službu používáme ke sledování a přijímání zpráv o tom, jak návštěvníci používají web. Google může poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud je k tomu ze zákona povinen, nebo pokud třetí strany tyto informace zpracovávají jménem společnosti Google. Nemáme na to žádný vliv, ale můžeme poukázat na možnost nahlédnout do prohlášení o ochraně osobních údajů Google. Informace, které Google shromažďuje, jsou co nejvíce anonymizovány. Vaše IP adresa není výslovně uvedena. Informace jsou přenášeny na Google a ukládány na serverech ve Spojených státech.

Funkční cookies

HomeLights primárně umisťuje funkční cookies. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k poskytování služby, o kterou jste požádali. Například funkční soubory cookie zajišťují, že se po přihlášení na web nemusíte znovu přihlašovat na každé stránce a tyto funkční soubory cookie si pamatují formuláře vyplněné na webu.

Soubory cookie relace

Kromě funkčních souborů cookie umisťuje HomeLights soubory cookie, které jsou ve vašem počítači uloženy pouze po omezenou dobu. Jakmile zavřete webový prohlížeč, budou automaticky smazány. Tyto takzvané relační cookies se používají k mapování vašeho chování při procházení webu během konkrétní návštěvy. Společnost HomeLights může tyto informace použít k přizpůsobení webových stránek potřebám návštěvníka.

Trvalé cookies

HomeLights také umisťuje soubory cookie, které zůstanou ve vašem počítači po delší dobu. Na základě těchto takzvaných trvalých cookies bude váš počítač rozpoznán při příští návštěvě webových stránek. Tyto soubory cookie nabízejí možnost zobrazit vám web, který je speciálně přizpůsoben vašim preferencím. Protože vaše předvolby jsou již nastaveny, ušetříte čas při nové návštěvě a používání je příjemnější. Soubory cookie můžete ze svého počítače kdykoli smazat

Pokud máte problém se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte nás [email protected]